Yorgunlukla Mücadele Eğitimi

Eğitimin Amacı:Yorgunluk ve uykusuzluk bazlı ölümlü trafik kazalarını önlemek.
Yöntem:Teorik eğitim.
Süre:Teorik eğitim: 180 dakika
Eğitim Katılımı:
Bir grupta en çok 15 sürücünün bulunması tavsiye edilir.
Değineceğimiz konulardan bazıları:1. Yorgunluğun Tanımı
2. Sebep ve Sonuçlar
3. Sürüş Planlama
4. Vardiya Düzenleme
5. Yanlış ve Doğru Analizi
6. Riskli Zamanlar
7. Sorun Çözme